byregion

 

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu.»Lillehammer er byregionbyen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre», heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Hensikten med dette prosjektet er å få på plass en solid og anvendbar kunnskapsbase om Lillehammer by sin betydning for sitt omland, og omlandets betydning for byen.

Dette skal Østlandsforskning hjelpe Lillehammerregionen med. Vi bidrar med:

  • Analyse av befolkning og arbeidsmarked
  • Analyse av Lillehammers interaksjon med omlandet
  • Analyse av institusjonell samhandling og innovasjon

Analysene skal se Lillehammers rolle ut fra flere geografiske nivåer:

  • Lillehammers rolle i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal)
  • Lillehammers rolle i resten av Gudbrandsdalen
  • Lillehammers rolle i Mjøsregionen
  • Lillehammers rolle i forhold til Oslo/Akershus

Arbeidet med analysen av utvikling og interaksjon, gjennomføres av Morten Ørbeck, Per Kristian Alnes og Katrine Solbu Gløtvold. Arbeidet med analysen av institusjonelt samarbeid vil bli utført av Maria Røhnebæk og Torhild Andersen i samarbeid med Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Lillehammer.

Les mer om byregionprogrammet her.