Sparebanken Hedmark har introdusert det første konjunkturbarometeret for Innlandet. Konjunkturbarometeret er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning.

Hensikten med barometeret er å ta temperaturen på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i ulike sektorer i Hedmark og Oppland. Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen en rekke næringer i Hedmark og Oppland. Områder som blir belyst er industri, varehandel, bygg og anlegg, reiseliv, primærnæringene, samt privat- og offentlig tjenesteyting. Målet er at barometeret skal bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.

Du kan lese barometeret her.