Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Innovasjon i Innlandet

Innlandets næringsliv kommer på mange måter bra ut når det dreier seg om innovasjon. Dette er konklusjonen i rapporten ‘Innovasjon i Innlandet’, som Østlandsforskning har utarbeidet på oppdrag for Sparebank1 Østlandet i serien Konjukturbarometer for Innlandet.  Analyse I rapporten gis det en oversikt over tilstanden i næringslivet i Hedmark og Oppland. Tallene er hentet fra Statistisk… Les mer »

Tettere samarbeid i Gudbrandsdalen

Ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil etablere sterkere samarbeid på områder som kommunene i Gudbrandsdalen har til felles, med mål om å bruke ressursene på en bedre måte. Dette skriver de i en viljeserklæring om samarbeid på tvers av kommunegrensene. Konkret skal det jobbes med kommunale råd for deltidsinnbyggere, samarbeid om planstrategi og kommunikasjonskanal for… Les mer »

Utsikter for innlandets og Norges økonomi

For femtende år på råd ble kontaktene i Norges Banks nettverk Innlandet invitert til et næringslivsseminar med sentralbanken. 70 personer deltok på seminaret, som i år var lagt til Hamar, i lokalene til SpareBank 1 Østlandet. Norges Bank, som er ansvarlige for Norges rente- og pengepolitikk og, baserer seg på kunnskap innhentet av forskere. Østlandsforskning… Les mer »

Regionale planer for villrein evaluert

Østlandsforskning har ledet evalueringen av Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Det er gjennomført casestudier av planene på Hardangervidda, Ottadalen og i Forollhogna når det gjelder planprosesser samt ivaretakelse av villreinens arealbehov og samfunnsutvikling. Dette er temaer som tradisjonelt skaper fastlåste interessekonflikter og stor støy. -Studiene fra de tre områdene tyder på at… Les mer »

Hvor går Sør-Troms i årene som kommer?

I samarbeid med NORUT har Østlandsforskning sett på næringsstruktur, arbeidsmarked, bolig og befolkningsstrukturen i Sør-Tromsregionen. Dette har resultert i rapporten ‘Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen’.  Dette er en såkalt ‘delt’ region: en naturlig bolig- og arbeidsmarkedsregion består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad i Troms, og Tjeldsund og Evenes i Nordland. De andre kommunene… Les mer »

Forsker på oppdrag fra Norges Bank

«Norges Bank regionale nettverk har utviklet seg til å bli en av våre viktigste informasjonskilder for å forstå utviklingen i norsk økonomi», mener sentralbanksjefen Øystein Olsen. Forskere fra Østlandsforskning er snart i gang igjen med å hente inn informasjon, og deres data er viktig innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten. Norges Bank regionale nettverk… Les mer »