Det årlige næringslivsseminar for kontakter i Norges Bank regionalt nettverk Innlandet på Hamar på tirsdag, var på mange måter annerledes enn vanlig. 2020 er et spesielt år for mange bedrifter, som også blir speilet i statistikken Norges Bank kunne presentere. På grunn av smittevern var antall plassene begrenset, men møtet ble for første gang streamet. I tillegg til ca 30 personer i salen deltok nesten 100 interesserte i Zoom.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache fortalte blant annet om bakgrunnen til en historisk lav styringsrente som kommer til å være på null en god stund til. Hun kunne fortelle om bedrifter som rapporterer om en kraftig fall i investeringer og en høy arbeidsledighet blant særlig ungdom. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen orienterte om forvaltningen av ‘oljefondet’.

Presentasjonene fra Sentralbanken er tilgjengelig her

Bakgrunn for seminaret

Norges Bank, som er ansvarlige for Norges rente- og pengepolitikk, baserer seg på kunnskap innhentet av forskere. Østlandsforskning er ansvarlig for innsamlingen av data i region Innland, som strekker seg fra Eidskog i sør til Sjåk i nord. 200 store og små bedrifter rapporterer om sysselsetting, investeringer, kostnader og forventninger.

Bedriftspresentasjoner

Rød tråd i årets presentasjoner var boliger og fritidsboliger. Konsernsjef Gunnar Wedvik fra Boligpartner AS fortalte hvordan det gjelder å være utadvendt og fremoverlent i en bransje som er stadig i konsolidering. Presentasjon Boligpartner.

En annen bedrift i regionalt nettverk Innland er Furnes jernstøperi på Stange. Administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen fortalte blant annet om innovasjon i kumlokk.  Presentasjonen fra Furnes Jernstøperi AS ligger her og bedriftsvideoen som ble vist kan ses her.

Østlandsforsknings Tor Arnesen tok for seg temaet fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet, hvor antallet fritidsboliger vokser raskere enn antallet boliger. –Her oppstår en hel ny boligstruktur, sier forskeren. I for eksempel det som var Oppland fylke før, bygges det nå fire fritidsboliger for hver bolig. Fritidsboliger eies av folk fra storbyene rundt fjellområdene.  -Fritidsboliger står for den største overføring av privatkapital fra by til land, til et området som ellers har få vekstimpulser.

Innlegget til Tor Arnesen kan lastes ned her.

Les mer om rapporten Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet her.