Stedstilknytning, særpreg og lokal forankring styrker kulturfestivalene i Oppland. Dette framgår av rapporten Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland, som presenteres i Valdres denne uke.

På oppdrag for Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning de siste to årene undersøkt ringvirkningene av åtte kulturfestivaler i Oppland. Festivalene har levert regnskapene og det har blitt gjort publikumsundersøkelser.

Disse festivalene har vært med i prosjektet:

Norsk Rakfiskfestival, Jørn Hilme-stemnet, Valdres Sommersymfoni, Vinjerock, Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene, Peer Gynt-stemnet, Kristin Lavransdatter på Jørundgard og Fjellfilmfestivalen.

Festivalene viser seg å være attraktive også både tilreisende og lokale og det kreves betydelig innsats fra frivillige til å gjennomføre dem. Sysselsettings­effekten er likevel liten da festivalene har en varighet på få dager i året.

Stedsbundet

Festivalene som er analysert har på ulike måter gjort selve lokasjonen til en viktig del av festivalen. Denne tilknytningen gjør at det ikke er særlig aktuelt med geografisk flytting eller konkurranse fra andre steder. Det reduserer det samlede publikumspotensialet på den ene siden, men øker samtidig trolig publikums dedikasjon i sin respektive nisje, skriver forskerne. Fra et regionaløkonomisk synspunkt kan det være gunstig for regionen om et festivalarrangement legges til ellers stille perioder.

Effekter for regionen

Økte ringvirkninger kan oppstå, mener forskerne, ved å blant annet redusere handelslekkasjen ut av regionen, øke forbruket fra publikum, undersøke om det er kapasitet til flere besøkende og om man kan øke antall tilreisende.

Lykkes man med å tiltrekke seg deltakere fra andre steder og bruke ledig kapasitet i overnatting og andre bedrifter, kan effekten for regionen likevel være større enn om festivalen gjennomføres i en ferieperiode når besøkende allerede er i området av andre grunner.

Gode kulturopplevelser

Risikoen kan reduseres med tilskudd fra Fylkeskommuner og andre offentlige virkemiddelaktører, og samtidig utløse større effekter i hele regionen. Forskerne mener det likevel ikke er grunn til å forvente at festivaler, som arrangeres noen få dager i året skal ha et stort næringsmessig potensial.

Rapporten fokuserer på ringvirkninger og de økonomiske verdiene festivalene bidrar med i regionen. Disse effektene bør bli sett på som bonus, da deres hovedoppgave er å levere gode kulturfestivaler: Festivaler fyller en type behov som er sentrale i dagens samfunn, nemlig søken etter opplevelser av høy kvalitet og avveksling fra hverdagens gjøremål. Å skape og formidle slike opplevelser er da også det som de fleste arrangører ser som sin primære oppgave.

Les hele rapporten Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland her 

Presentasjonene fra rapportlanseringen finner du her:

Presentasjon fra Fylkeskommunen om tilskudd

Presentasjon fra  Valdres_festivalnettverk_

Presentasjon fra Valdres Sommersymfoni

Presentasjon fra Østlandsforskning om ringvirkninger