Norges Bank næringslivsseminar ble avholdt 5.oktober på Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer.

Plansjene fra foredraget til sentralbanksjef Olsen og visesentralbanksjef Børsum kan lastes ned her

Bilder: Aleksander Bern