Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser

byregion

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu.»Lillehammer er byen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre», heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Hva er temperaturen?

Sparebanken Hedmark har introdusert det første konjunkturbarometeret for Innlandet. Konjunkturbarometeret er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. Hensikten med barometeret er å ta temperaturen på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i ulike sektorer i Hedmark og Oppland. Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen… Les mer »

Vår region i framtida

Østlandsforskning har også i år invitert til Næringslivsseminar i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Norges Bank, hvor Norges Bank legger fram utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Årets seminar ble hold på Gjøvik den 1. november.

Næringslivsseminaret bidrar til at Norges Bank får innsyn i og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv om deres utfordringer sett fra et markedsmessig og økonomisk perspektiv. Disse tilbakemeldingene er med på å forme Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Seminaret i år var lagt opp til å gi en status fra lokale aktørers side og samtidig forsøke å se framover og ikke minst stimulere til innovasjon og nyskapning i Hedmark og Oppland.

Næringslivsseminar 2013

Østlandsforskning og Sparebanken Hedmark inviterer igjen til sitt årlige næringslivsseminar. Seminaret holdes på Gjøvik Arbeidersamfunn i Øvre Torvgate 24 (Gjøvik sentrum) og datoen er den 1. november 2013. Programmet tar opp flere spennende temaer og det kan du lese ved å klikke på bildet under. Påmeldinger gjøres til Ann Iren Linderud pr. epost – ab@ostforsk.no .  … Les mer »

Grenseregionale spørsmål

Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.