Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Attraktive steder i Oppland

Det er ikke så lett å bli kjent med folk i Innlandet, men barnas behov og oppvekstsvilkår, og tilgang til natur, er viktig for innflyttere til Oppland. «Prøver å ikke danne meg voldsomme fordommer. Folk i Innlandet har ofte veletablerte nettverk. Krevende for folk utenfra å komme inn. De som har bodd her lenge holder som regel sammen», sier en av respondentene i rapporten ‘Attraktive byer og tettsteder i Oppland’. Rapporten har Østlandsforskning skrevet sammen med Analyse og Strategi.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den regionale planen for attraktive byer og tettsteder, vedtatt av oppdragsgiver Oppland fylkeskommune. Planen skal blant annet bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt Opplands attraktivitet for både dagens befolkning og potensielle innflyttere.

Sentralbanksjefen kommer til Hamar

Hvordan går det med norsk og utenlandsk økonomi og hva betyr det for Innlandet?  31.oktober kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Hamar for å fortelle om dette. 

I år er den 11. gang at Østlandsforskning i samarbeid met Sparebanken Hedmark arrangerer et næringslivsseminar for partnere i Norges Bank regionalt nettverk, region Innland. I tillegg til sentralbanksjefen kommer Ole Christian Bech-Moen for å snakke om Statens Pensjonsfond Utland.

Illustrasjonsbilde: skjermdump

Hvordan fungerer regionalt nettverk Innland?

Nytt byregionprosjekt

Østlandsforskning skal bistå flere regioner med kunnskapsinnhenting i forbindelse med Byregionprosjektet (ByR). Fra neste uke jobber ØF sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling for å se på mulighetene rundt Rana kommune i Nordland.

Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget om samarbeid i Rana-regionen. Dette skal på sikt øke veksten i Nordlandsområdet. Utviklingsprosjektet ByR er startet av kommunal- og moderniseringsdepartementet og ser på 33 byregioner i hele Norge.  «Vi er fullt i gang med ByRprosjektet i Lillehammerregion og ligger derfor et hestehodet foran mange andre regioner, som fortsatt er i startfasen», forklarer prosjektleder Torhild Andersen.

Kunnskap om gjensidig betydning – by og omland

Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer er forskningspartnere i et prosjekt som skal innhente kunnskap om Lillehammer by sin betydning for omlandet, og omlandet sin betydning for byen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har startet utviklingsprogrammet for byregioner, og Lillehammerregionen har motatt drøye 1.4 millioner i prosjektstøtte fra departementet, hvor målet er å styrke vekstkraften… Les mer »

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser

byregion

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu.»Lillehammer er byen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre», heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Hva er temperaturen?

Sparebanken Hedmark har introdusert det første konjunkturbarometeret for Innlandet. Konjunkturbarometeret er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. Hensikten med barometeret er å ta temperaturen på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i ulike sektorer i Hedmark og Oppland. Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen… Les mer »