For femtende år på råd ble kontaktene i Norges Banks nettverk Innlandet invitert til et næringslivsseminar med sentralbanken. 70 personer deltok på seminaret, som i år var lagt til Hamar, i lokalene til SpareBank 1 Østlandet.

Norges Bank, som er ansvarlige for Norges rente- og pengepolitikk og, baserer seg på kunnskap innhentet av forskere. Østlandsforskning er ansvarlig for innsamlingen av data i region Innlandet, som strekker seg fra Eidskog i sør til Sjåk i nord. 200 store og små bedrifter rapporterer om sysselsetting, innvesteringer, kostnader og forventninger.

Se de siste tallene fra regionale nettverk her.

Utsiktene

Disse samarbeidspartnere blir årlig invitert til et seminar hvor sentralbanken reflekterer rundt Norges økonomi. Hvordan er utsiktene framover? Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen ga et bilde av nåsituasjonen og utsiktene. Presentasjonen ligger her (PDF). Visesentralbanksjef Egil Matsen holdt et innlegg om forvaltingen av oljeformuen og  sparingen til fremtidige generasjoner. Presentasjonen ligger her (PDF).

Se de siste tallene fra regionale nettverk her.

Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen satt inn første innskudd i oljefondet i 1996. Her med Egil Matsen, Richard Heiberg og Jon Nicolaisen. Bilde: Merethe Lerfald

I tillegg ble det foredrag med daglig leder i samvirkeforetak Geno, Sverre Bjørstad og administrerende direktør Peter Didriksson i Blowtech. Fra Ringsaker Takelementer holdt daglig leder Per Arne Barli og markedssjef Trond Sørlien Barli presentasjoner.

Innlandet kan glede seg over en moderat positiv økonomisk utvikling, og konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet tok for seg utsiktene for Innlandets økonomi.

Etter lunsj besøkte visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og en liten delegasjon oksesædbedriften Geno.

Næringsseminaret arrangeres av Østlandsforskning og Sparebank 1 Østlandet.

Se hele programmet her (PDF): Næringslivsseminar 2017

Flere bilder finner du her.