Kommunal viltforvaltning

Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse til samtlige norske kommuner om den kommunale viltforvaltningen. Hovedtemaene i undersøkelsen er hvordan den kommunale viltforvaltningen er organisert politisk og administrativt, hvilke oppgaver innenfor...