Prosjektet har som målsetting å bedre beslutningsgrunnlaget for vurdering av mulig erstatnings-grunnlag til grunneiere for innføring av forbud mot jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland ved gjennomføring av verneplan for våtmark. Andejakt som primærjakt er begrenset til de mest attraktive andefuglbiotopen i begge fylkene. Jærområdet skiller seg ut som et svært viktig område for andejakt både når det gjelder jaktutbytte og jaktinnsats. Prisen på andejakt i dette området er betydelig høyere enn i Akershus og resten av Rogaland. I Jærområdet formidles andejakta hovedsakelig gjennom enkeltgrunneiere, mens formidling gjennom jeger- og fiskerforeninger og utmarkslag er den vanlige formidlingsformen i de andre områdene.

Bestill rapport

Jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland – status og utviklingstrekk. | (rapportnr. 199619)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X