Jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland – status og utviklingstrekk.

Prosjektet har som målsetting å bedre beslutningsgrunnlaget for vurdering av mulig erstatnings-grunnlag til grunneiere for innføring av forbud mot jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland ved gjennomføring av verneplan for våtmark. Andejakt som primærjakt er begrenset til de mest attraktive andefuglbiotopen i begge fylkene. Jærområdet skiller seg ut som et svært viktig område for… Les mer »