Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse til regionale og lokale aktører i kalkingsarbeidet om delegering av kalkingsoppgaver fra fylkesmannens miljøvernavdeling til kommunene. Undersøkelsen er gjennomført i fylkene Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus og Østfold, og danner grunnlag for drøftinger av ulike sider ved delegering og oppgavefordeling innenfor kalking av vassdrag. Rapporten drøfter også i hvilken grad eksisterende samarbeidsformer i den lokale naturressursforvaltningen gjør at forholdene ligger til rette for delegering av kalkingsoppgaver.

Bestill rapport

Spørreundersøkelse om delegering av kalkingsoppgaver til kommunene | (rapportnr. 199923)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X