Ansettelser i kommunene – politikk eller administrasjon?

Prosjektet sammenligner rekrutteringspolitikken i kommuner der vedtak om ansettelser fattes i politiske organ med kommuner der ansettelser er delegert til administrasjonen. Prosjektet tar for seg: 1) Hvordan organiseres rekrutteringsprosessen? 2) Hvilke rekrutteringskriterier blir det lagt vekt på? 3) Hvem har innflytelse på rekrutteringen?

Spørreundersøkelse om delegering av kalkingsoppgaver til kommunene

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse til regionale og lokale aktører i kalkingsarbeidet om delegering av kalkingsoppgaver fra fylkesmannens miljøvernavdeling til kommunene. Undersøkelsen er gjennomført i fylkene Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus og Østfold, og danner grunnlag for drøftinger av ulike sider ved delegering og… Les mer »