Bestill rapport

Kommunene, loven og naturen. Erfaringer underveis fra prøveordning med delegering etter forurensningsloven | (rapportnr. 199225)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X