Kreps i kalkede vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander. Årsrapport 1996.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Kreps i kalkelde vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander – årsrapport 1995.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Fritidsfiske i seks kommuner på Sør- og Østlandet og befolkningens holdninger til kalking

Undersøkelsen har kartlagt voksne og barns fritidsfiskevaner og holdninger til ulike forvaltningstiltak, med spesiell vekt på kalking, i kommunene Aurskog-Høland, Oslo, Vegårshei, Grimstad, Kristiansand og Kvinesdal. Undersøkelsen avdekket store regionale og lokale forskjeller i folks fiskevaner og holdninger til fiskeforvaltning. Sentrale dimensjoner for å forklare ulikheter var by-land, lokale tradisjoner, ressurssituasjon og sur nedbør.

Evaluering av DNs informasjonsvirksomhet knyttet til kalking av vassdrag

Rapporten inneholder en evaluering av informasjonsprodukter fra Direktoratet for naturforvaltning på temaet kalking av vassdrag. Evalueringen er basert på spørreundersøkelser til Stortingets energi- og miljøkomité, fylkesrådmenn, fylkespolitikere, kommunale miljøvernledere og tillitsvalgte i lokallag av NJFF. I tillegg til målgruppenes bedømmelse av de enkelte informasjonsproduktene fra DN, tar evalueringen opp målgruppenes rolle i kalkingsarbeidet, deres kunnskap… Les mer »

Spørreundersøkelse om delegering av kalkingsoppgaver til kommunene

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse til regionale og lokale aktører i kalkingsarbeidet om delegering av kalkingsoppgaver fra fylkesmannens miljøvernavdeling til kommunene. Undersøkelsen er gjennomført i fylkene Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus og Østfold, og danner grunnlag for drøftinger av ulike sider ved delegering og… Les mer »