Notatet inneholder en statusoversikt for arbeidet med lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene. Hovedvekten er lagt på presentasjon av resultater fra en registrering av det lokale driftsplanarbeidet knyttet til anadrom laksefisk, innlandsfisk, hjortevilt og småvilt. Statusrapporten inngår som en delrapportering i en evaluering av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene» som Østlandsforskning utfører for Direktoratet for naturfovaltning

Bestill rapport

Lokal forvaltning av de utnyttebare vilt- og fiskeressursene – 2 – Status for driftsplanarbeid og lo | (rapportnr. 199616)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X