Rapporten inneholder resultater fra en spørre- og intervjuundersøkelse til miljøvernledere, rådmenn, ordførere og etatsjefer i kommunene i Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Hovedtemaene i undersøkelsen er hva som har gått bra og hva som har gått mindre bra i kommunenes miljøvernarbeid, hvilken rolle miljøvernlederen har hatt for miljøvernarbeidet i kommunene og hva kommunene anser som de største utfordringene for miljøvernarbeidet videre.

Bestill rapport

Suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet | (rapportnr. 199603)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X