Suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet – resultatet fra Hedmark fylke

Notatet inneholder en dokumentasjon av datamaterialet for Hedmark fylke fra en spørreundersøkelse om suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet. Spørreundersøkelsen har omfattet spørreskjemaer til miljøvernleder, rådmann, ordfører og etatsjefer i samtlige kommuner i fylket. I kapittel 1 i notatet gis det en kort beskrivelse av spørreundersøkelsen, mens kapittel 2 inneholder en gjennomgang av hovedresultatene… Les mer »

Suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet – resultater fra Oppland fylke

Notatet inneholder en dokumentasjon av datamaterialet for Oppland fylke fra en spørreundersøkelse om suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet. Spørreundersøkelsen har omfattet spørreskjemaer til miljøvernleder, rådmann, ordfører og etatsjefer i samtlige kommuner i fylket. I kapittel 1 i notatet gis det en kort beskrivelse av spørreundersøkelsen, mens kapittel 2 inneholder en gjennomgang av hovedresultatene… Les mer »

Konferanserapport: Lokal og regional miljøforvaltning

Notatet inneholder foredragene fra konferansen «Lokal og regional miljøforvaltning» som Østlandsforskning arrangerte på Quality Hafjell Hotell 4. september 1995. Konferansen var den første i rekken av årlige konferanser der Østlandsforskning retter søkelys på sentrale temaer innenfor lokal og regional miljøforvaltning. Årets konferanse hadde