Notatet inneholder foredragene fra konferansen «Lokal og regional miljøforvaltning» som Østlandsforskning arrangerte på Quality Hafjell Hotell 4. september 1995. Konferansen var den første i rekken av årlige konferanser der Østlandsforskning retter søkelys på sentrale temaer innenfor lokal og regional miljøforvaltning. Årets konferanse hadde

Bestill rapport

Konferanserapport: Lokal og regional miljøforvaltning | (rapportnr. 199510)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X