Konferanserapport: Lokal og regional miljøforvaltning

Notatet inneholder foredragene fra konferansen «Lokal og regional miljøforvaltning» som Østlandsforskning arrangerte på Quality Hafjell Hotell 4. september 1995. Konferansen var den første i rekken av årlige konferanser der Østlandsforskning retter søkelys på sentrale temaer innenfor lokal og regional miljøforvaltning. Årets konferanse hadde