Notatet inneholder en dokumentasjon av datamaterialet for Telemark fylke fra en spørreundersøkelse om suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet. Spørreundersøkelsen har omfattet spørreskjemaer til miljøvernleder, rådmann, ordfører og etatsjefer i samtlige kommuner i fylket

Bestill rapport

Suksessfaktorer og flaskehalser i det kommunale miljøvernarbeidet – resultater fra Telemark fylke | (rapportnr. 199518)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X