Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse til samtlige norske kommuner om den kommunale viltforvaltningen. Hovedtemaene i undersøkelsen er hvordan den kommunale viltforvaltningen er organisert politisk og administrativt, hvilke oppgaver innenfor viltforvaltningen kommunenen prioriterer og bruker tid på, hvordan kommunene ivaretar viltinteressene i plansammenheng, hvilken rolle kommunene har i forvaltningen av truede- og sårbare arter, status og rollefordeling i det lokale driftsplanarbeidet på hjortevilt og småvilt og tilgangen på jakt i kommunene.

Bestill rapport

Kommunal viltforvaltning | (rapportnr. 199727)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X