Østlandsforskning (ØF) har fått i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) å underveisrapportere og evaluere prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene». Dette prosjektet ble iverksatt av DN i forbindelse med omleggingen av forvaltningen av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene, og skal vare i 4 år fra 1996. I dette notatet gis det en prosjektavgrensning og beskrivelse av arbeidsmetoder for ØFs arbeid med underveisrapportering og evaluering av prosjektet. Et viktig element i prosjektavgrensningen som er gjort er å beskrive rammene for den lokale vilt- og fiskeforvaltningen som plattform for evalueringsarbeidet.

Bestill rapport

Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 1 – Prosjektavgrensning og metoder | (rapportnr. 199615)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X