Rapporten inneholder en evaluering av informasjonsprodukter fra Direktoratet for naturforvaltning på temaet kalking av vassdrag. Evalueringen er basert på spørreundersøkelser til Stortingets energi- og miljøkomité, fylkesrådmenn, fylkespolitikere, kommunale miljøvernledere og tillitsvalgte i lokallag av NJFF. I tillegg til målgruppenes bedømmelse av de enkelte informasjonsproduktene fra DN, tar evalueringen opp målgruppenes rolle i kalkingsarbeidet, deres kunnskap om kalking av vassdrag og hvilke informasjonskanaler de bruker. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom Norsk Gallup Institutt AS og Østlandsforskning.

Bestill rapport

Evaluering av DNs informasjonsvirksomhet knyttet til kalking av vassdrag | (rapportnr. 199730)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X