Månedsarkiv april 2016

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens styremøte og generalforsamling takket for den innsatsen hun har gjort… Les mer »

Bli med på å skrive vår tids historie!

Vi ønsker å komme i kontakt med Lillehammer-ungdom som har to bosteder og vil snakke om hverdagen sin. Du må være mellom 13 og 18 år og ha lyst å fortelle verden om ting du er opptatt av. Forskerne ønsker å høre hva du liker å drive med på fritiden, om hjem(mene) dine, om venner og… Les mer »

Sentralt i Euromontana nettverk

Forsker Tor Arnesen er kandidat til en av de tre styreplasser Norge har i det europeiske nettverket for fjellregioner Euromontana. Det ville være første gang et norsk forskningsinstitutt blir representert i styret til interesseorganisasjonen som representerer 75 medlemmer fra 20 forskjellige land. Euromontana jobber for å fremme levende fjellområder og for bærekraftig utvikling og bedre… Les mer »

Rapporten kommunereform Hamarregionen ferdig

Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her.  I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeidet i Hamarregionen kan optimaliseres…. Les mer »

Nå går det åt skauen

Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk. Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og tvers. Dette er ifølge Arnesen et godt utgangspunkt for innovasjonen… Les mer »