Månedsarkiv april 2016

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens styremøte og generalforsamling takket for den innsatsen hun har gjort… Les mer »

Bli med på å skrive vår tids historie!

Vi ønsker å komme i kontakt med Lillehammer-ungdom som har to bosteder og vil snakke om hverdagen sin. Du må være mellom 13 og 18 år og ha lyst å fortelle verden om ting du er opptatt av. Forskerne ønsker å høre hva du liker å drive med på fritiden, om hjem(mene) dine, om venner og… Les mer »

Candidate for Board mountain network Euromontana

Senior researcher Tor Arnesen is one of three Norwegian candidates for the Board of Directors of Euromontana. This European network of mountain regions represents around 75 member organizations in 20 European countries. It would be the first time a Norwegian research institute is represented on the board. Euromontana works to promote living mountains areas and… Les mer »

Sentralt i Euromontana nettverk

Forsker Tor Arnesen er kandidat til en av de tre styreplasser Norge har i det europeiske nettverket for fjellregioner Euromontana. Det ville være første gang et norsk forskningsinstitutt blir representert i styret til interesseorganisasjonen som representerer 75 medlemmer fra 20 forskjellige land. Euromontana jobber for å fremme levende fjellområder og for bærekraftig utvikling og bedre… Les mer »

Rapporten kommunereform Hamarregionen ferdig

Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her.  I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeidet i Hamarregionen kan optimaliseres…. Les mer »

Nå går det åt skauen

Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk. Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og tvers. Dette er ifølge Arnesen et godt utgangspunkt for innovasjonen… Les mer »