Årsarkiv 2016

I malstrømmen: Norges Bank og næringslivet i kriser og krig.

‘I malstrømmen: Norges Bank og næringslivet i kriser og krig’ er tittelen på foredraget forsker Eivind Merok nylig holdt for Norges Bank regionale nettverk region Øst. Østlandsforskning har i årevis  vært agent for Norges Bank og samlet inn data for region Innlandet. Sju regionale nettverk over hele landet gir viktige innspill til Norges pengepolitikk. I oktober ble det avholdt nettverksamling… Les mer »

Europeisk entreprenørskapsprosjekt i avsluttende fase

Vi markerer at feltarbeid og gjennomføring av spørreundersøkelser i fem europeiske land nå er avsluttet! Denne uka blir to delrapporter i Erasmus + prosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) sendt til Europakommisjon. ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å analysere hvordan man effektivt… Les mer »

Ledige forskerstillinger

Vi har behov for å styrke vår forskerstab, og søker etter 1-3 forskere (forsker 1 eller forsker 2). Du har som forsker i Østlandsforskning stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedoppgavene er initiering av prosjekter, tverrfaglig samarbeid, profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter /utredninger / evalueringer… Les mer »

Mari Bjerck har startet i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Mari Bjerck (37) velkommen som vår nye kollega. Bjerck har en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. Hun har tidligere vært ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), der hun jobbet som stipendiat og… Les mer »

Celebrating European entrepreneurship education

What do we know about the short- and long-term impact of entrepreneurship education, about the learning outcomes and more start-ups? Research Professor Vegard Johansen is in Riga to celebrate Entrepreneurship Education. In a key note Johansen presents the preliminary findings from the ICEE research. He also informs about the establishment of a new research center: Center for entrepreneurship in primary… Les mer »

Bedre sammen? En studie av kulturelle samlokaliseringer

Kunnskapsverket, Fabrikken Kulturnæringssenter og Østlandsforskning er i gang med en kartlegging av kulturrelaterte samlokaliseringen, som for eksempel Sentralen og Gründerens hus i Oslo, Work-Work i Trondheim og Hermetikken i Vadsø. Prosjektet ‘Bedre sammen?’ og noen foreløpige resultater ble presentert på Fabrikken-seminaret forrige uke. -I første fasen av prosjektet ser vi på omfanget av samlokaliseringsmiljø, sier… Les mer »