I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens styremøte og generalforsamling takket for den innsatsen hun har gjort for instituttet.

Marthinsen har en mastergrad i medisinsk biokjemi og PhD i medisinsk mikrobiologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har også en bachelor i Innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling fra Høgskolen i Hedmark, og en bachelor i Salg, markedsføring og salgsledelse fra Handelshøgskolen BI.
Marthinsen var i perioden 2010-2016 daglig leder i Regionalt forskningsfond Innlandet. Hun har styreerfaring fra ulike virksomheter, og ellers god kjennskap til forskningssektoren og dens finansiering.
-Jeg ønsker Hilde Ulvatne Marthinsen velkommen i den videre utviklingen av instituttet, og ser frem til å samarbeide med henne fremover, sier direktør Roger Lian.