euromontana

Europeisk nettverk for fjellområder

Forsker Tor Arnesen er kandidat til en av de tre styreplasser Norge har i det europeiske nettverket for fjellregioner Euromontana. Det ville være første gang et norsk forskningsinstitutt blir representert i styret til interesseorganisasjonen som representerer 75 medlemmer fra 20 forskjellige land.

Euromontana jobber for å fremme levende fjellområder og for bærekraftig utvikling og bedre livskvalitet i de forskjellige europeiske fjellområder. Østlandsforskning ble medlem for to år siden og anser Euromontana som et viktig internasjonalt nettverk, også for utvikling av en norsk fjellpolitikk.

-Euromontana er et viktig forum for å møte internasjonale kunnskapsmiljøer og diskutere utvikling i fjellområder, sier Arnesen.

Arnesen er sammen med forskere fra 25 andre organisasjoner og institutter involvert i det omfattende Horisont 2020-prosjektet SIMRA, som handler om sosial innovasjon i rurale områder.

Selve valget foregår i oktober i Bracança i Portugal på den 10. europeiske fjell konvensjon.