Ungdomsrommet fra 60-tallet , fra utstillingen 'Langsomt ble landet vårt eget'. Bilde: Camilla Damgård

Ungdomsrommet fra 60-tallet , fra utstillingen ‘Langsomt ble landet vårt eget’. Hvordan ser ungdomsrommet ut i 2016? Bilde: Camilla Damgård

Vi ønsker å komme i kontakt med Lillehammer-ungdom som har to bosteder og vil snakke om hverdagen sin. Du må være mellom 13 og 18 år og ha lyst å fortelle verden om ting du er opptatt av. Forskerne ønsker å høre hva du liker å drive med på fritiden, om hjem(mene) dine, om venner og skolen. Bli med på å skrive vår tids historie- kanskje din historie havner på museum!

Forskningsprosjektet heter ‘Norske hjem på 2000-tallet’ og er et samarbeid mellom Østlandsforskning og friluftsmuseet Maihaugen. Sosiolog Tonje Lauritzen og historiker Eivind Merok fra Østlandsforskning skal samle inn fortellinger fra folks hjem og hverdagsliv. Ut fra dette materialet skal Maihaugen lage en utstilling som viser hvordan nordmenn lever nå.

Vår tids historie

I første omgang er det valgt to temaer. Eivind Merok intervjuer eldre som bor på bygda om hvordan de lever. Tonje Lauritzen snakker med ungdommer i byen som har delt bosted fordi foreldrene deres er skilte. I tillegg til biografiene ønsker forskerne å samle inn dokumenter, bilder og videosnuter som forteller om å leve i nå-tiden. Sammen skal historiene bli til en utstilling som åpner på Maihaugen i løpet av 2017.

I dette pilot-prosjektet skal kun et ti-talls mennesker delta. Vi håper at piloten kan danne grunnlaget for et stort forskningsprosjekt der forhåpentligvis hundrevis av nordmenn skal fortelle om sine liv. Pilot-prosjektet er finansiert av Regional Forskningsfond Innlandet (RFF) og er først og fremst ment til å utarbeide verktøy som vi seinere kan bruke i det store nasjonale prosjektet.

Har du lyst å være med og synes foreldrene dine også at det er greit? Mail Tonje Lauritzen eller send oss en facebookmelding!