Ny etablerermodell i Hedmark

Rapporten er en evaluering av etablermodellen i Hedmark som ble iverksatt fra 2004. Evalueringen viser at Hedmark har en næringsstruktur som vanskeliggjør at man kommer høyt på landsbasis mht. ny-etableringer....