Formålet med prosjektet har vært å få en oversikt over utviklingen på regionalt nivå i Hedmark, Oppland og Østfold mht. befolknings-, arbeidsplass-, pendlings- og flytteutvikling. Et viktig spørsmål i er i hvilken grad investeringer i transportinfrastruktur bidrar til å fremme regionaløkonomisk utvikling. Regionforstørring er en prosess som består i at tidligere separate arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen til en ny og større region gjennom økt pendling. Befolknings-utviklingen kjennetegnes ved vekst i hovedstadsområdet og de nærmeste regionene. Pendlingsfrekvensen har økt for de fleste regionene, og Oslo har blitt et viktigere arbeids-marked for bosatte i regioner i Indre Østland. Utviklingen har imidlertid stoppet opp de siste par årene. Det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner om hvorvidt bosettingsbasert næringsutvikling har blitt viktigere enn arbeidsplassbasert befolkningsutvikling.

Bestill rapport

Regional uvikling og infrastruktur i Innlandet og Østfold | (rapportnr. 200507)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X