Espen Køhn

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Espen Køhn har 18 publikasjoner på ostforsk.no.

Ny etablerermodell i Hedmark

Rapporten er en evaluering av etablermodellen i Hedmark som ble iverksatt fra 2004. Evalueringen viser at Hedmark har en næringsstruktur som vanskeliggjør at man kommer høyt på landsbasis mht. ny-etableringer. Organisering av tilbudet til arbeidsplassetablereren...

KAT-prosjekt i Hamarregionen –privat formidlingstjeneste eller jobbklubb i privat regi?En evaluering av KAT-prosjektet for langtidsledige over 50 år

Evaluering av KAT-prosjektet (kjøp av formidlingsrettede tjenester) i Hamarregionen for langtidsledige personer over 50 år. Rapporten fokuserer på selve anbudsprosessen og brukernes erfaring med forskjellige tilbydere. Konklusjonen er at formidling av arbeidskraft i dagens arbeidsmarked...

Utviklingsaktører

VS2010 Innlandet er fra 2002 etablert som et hovedprosjekt under forskningsprogrammet VS2010 og har fått tilsagn om finansiering som et fullt hovedprosjekt i perioden 2003-2005. Finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd på vegne av LO, NHO...