Kartlegging av 27 økonomiske regioner i Sør- Norge i forhold til utvalgte parametre for nærings- og befolkningsutvikling. Utredningen viser store forskjeller mellom regionene. Distriktsregionene kjennetegnes med en overrepresentasjon av næringer i en generell tilbakegang og underrepresentasjon i vekstnæringer , som f.eks tjenesteyting. Befolkningsutviklingen i disse regionene er et resultat av fødselsunderskudd og flytteunderskudd. Utfordringene for regionene er å få nødvendig attraktsjonskraft for å kunne fungere som robuste arbeidsmarkeds-, bo- og serviceregioner.

Bestill rapport

Regional utvikling i Sør-Norge – en kartlegging av utvalgte økonomiske regioner | (rapportnr. 200508)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X