Kartlegging av 27 økonomiske regioner i Sør- Norge i forhold til utvalgte parametre for nærings- og befolkningsutvikling. Utredningen viser store forskjeller mellom regionene. Distriktsregionene kjennetegnes med en overrepresentasjon av næringer i en generell tilbakegang og underrepresentasjon i vekstnæringer , som f.eks tjenesteyting. Befolkningsutviklingen i disse regionene er et resultat av fødselsunderskudd og flytteunderskudd. Utfordringene for regionene er å få nødvendig attraktsjonskraft for å kunne fungere som robuste arbeidsmarkeds-, bo- og serviceregioner.

Bestill rapport

Regional utvikling i Sør-Norge – en kartlegging av utvalgte økonomiske regioner | (rapportnr. 200508)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X