Denne rapporten inngår som et kunnskapsunderlag for Hamarregionen Utviklings sitt arbeid med Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet (ByR).
I rapporten ser vi blant annet nærmere på temaer som befolkning, sysselsetting, pendling og Hamars rolle som regionsenter, før vi avslutter med en analyse av næringslivets konkurransekraft.
Hamarregionen har hatt den raskeste befolknings- og sysselsettingsvekst i Hedmark i når til sysselsettingsveksten også. Hamarregionen hadde en sysselsettingsvekst på 12 prosent fra årtusenskiftet og fram til i dag, mens Hedmark totalt hadde en vekst på 7 prosent.

Bestill rapport

Sammen blir vi større. En samfunnsanalyse av Hamarregionen i ByRegionprogrammet | (rapportnr. 201502)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X