Thor Flognfeldt

Thor Flognfeldt har en bistilling i Østlandsforskning, her jobber han mest med prosjekter om fritidsboliger og reiseliv. Flognfeldt ble utdannet Filosofie Licentiat i Kulturgeografi med økonomisk geografi fra Lunds Universitet i Sverige i 1973. Han arbeidet ved utvalg for Reiselivsforskning ved Transportøkonomisk institutt i Oslo 1972-1974 og som NAVF-stipendiat tilknyttet Hedmark Oppland Distriktshøgkole 1975-76. Har seinere vært tilknyttet det reiselivsfaglige miljøet ved Oppland distriktshøgskole/Høgskolen i Lillehammer. Han er pensjonert fra 01.07.15 og er nå førsteamanuensis emeritus. Han har også arbeidserfaring fra Sverige og New Zealand, sist som “Visiting Research Fellow” ved Department of Commerce, Tourism Courses, University of Otago, New Zealand år 2000. Har vært visepresident og redaktør i ANSA (1971-75), visepresident i Tourism and Travel Research Association (TTRA) European chapter (1997 – 2004) og styremedlem i International Geography Union’s Commision on Tourism and Leisure (1994 – 2004). Satt i som forskerrepresentant prosjektrådet for ARENA-prosjektet Innovativ Fjellturisme (2004 - 2010). Han har vært arrangør av flere internasjonal fagkonferanser såvel i regi av ODH/HiL som innovativ fjellturisme, ISMR og TTRA European Chapter. Sitter i Editorial Board for journals som Tourism, Culture and Communications (1998 til nå) og Tourism Geographies (1999 - nå) og satt ditto i Tourism Analysis (1998-2005). Forskningsfeltet var først reiselivsplanlegging og produktutvikling samt Reiseliv og kultur på sytti-og åttitallet; fritidshus/”multiple dwelling” og resortutvikling fra nittitallet og fram til nå; reiserute¬analyser på nittitallet samt studier av utvikling av reiseliv tilknyttet nasjonal-parker og verneområder. Men han har også arbeidet mye med generell forståelse av “Reiseliv som fenomen” og skrevet lærebøker om dette. Som rådgiver er han brukt mye, spesielt i utkant-Norge. Han har også arrangert og guidet mange faglige studieturer og han har også vært frekvent brukt som foredragsholder rundt om i Norden og på internasjonale konferanser. Flognfeldt har deltatt i stedsutviklingsprosjekt for fjelldestinasjoner på Hovden i Setesdal, Tinn og Vinje i Telemark, Trysil, Ottadalen, Synnfjell i Nordre Land og Sjusjøen i Ringsaker. Bor noen måneder hvert år i landsbyen Vouni på Kypros og arbeider derfra.

Publikasjoner

Thor Flognfeldt har 3 publikasjoner på ostforsk.no.

Fritidshusene og deres brukere

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse om fritidsboliger og fritidsboligbruk i Sjusjøområdet helt nord i Ringsaker kommune. Resultatene er basert på svar fra 1456 fritidsboligeiere og -brukere. Rapporten tar opp temaer som omhandler bruk...