Evaluering av KAT-prosjektet (kjøp av formidlingsrettede tjenester) i Hamarregionen for langtidsledige personer over 50 år. Rapporten fokuserer på selve anbudsprosessen og brukernes erfaring med forskjellige tilbydere. Konklusjonen er at formidling av arbeidskraft i dagens arbeidsmarked krever målrettet arbeid i markedet fordi det er en synkende andel stillinger som utlyses offentlig. Oppfølging, rådgivning og realitetsorientering er viktige elementer i formidlingsprosessen, men ansvaret må ligge på den enkelte arbeidssøker. Utfordringen for en del av målgruppen er at veksten i arbeidsplasser i hovedsak kommer innenfor de mer kunnskapsintensive næringene.

Bestill rapport

KAT-prosjekt i Hamarregionen –privat formidlingstjeneste eller jobbklubb i privat regi?En evaluering av KAT-prosjektet for langtidsledige over 50 år | (rapportnr. 200412)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X