KAT-prosjekt i Hamarregionen –privat formidlingstjeneste eller jobbklubb i privat regi?En evaluering av KAT-prosjektet for langtidsledige over 50 år

Evaluering av KAT-prosjektet (kjøp av formidlingsrettede tjenester) i Hamarregionen for langtidsledige personer over 50 år. Rapporten fokuserer på selve anbudsprosessen og brukernes erfaring med forskjellige tilbydere. Konklusjonen er at formidling av arbeidskraft i dagens arbeidsmarked krever målrettet arbeid i markedet fordi det er en synkende andel stillinger som utlyses offentlig. Oppfølging, rådgivning og realitetsorientering er… Les mer »