Rapporten viser utviklingen i antall arbeidsplass- og befolkningsutvikling i regionsentrene og nabokommunene. Alle regionsentrene har hatt en positiv vekst i antall arbeidsplasser og vært viktig for å opprettholde sysselsettingen i regionene. Veksten i arbeidsplasser har kommet innenfor tjenesteyting og da spesielt det offentlige. Privat og forretningsmessig tjenesteyting har også vokst, men veksten er svakere enn på landsbasis. Flertallet av regionsentrene har også hatt en vekst mht befolkning. En av utfordringene for kommuner/regioner i spredtbygde strøk er aldersfordelingen i befolkningen.

Bestill rapport

Regionsentrenes betydning og utvikling i spredtbygde strøk- en kartlegging av arbeidsplass og befolkningsutvikling i Fjellregionene | (rapportnr. 200305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 154,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X