Reidun Grefsrud

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Reidun Grefsrud har 21 publikasjoner på ostforsk.no.

Ny etablerermodell i Hedmark

Rapporten er en evaluering av etablermodellen i Hedmark som ble iverksatt fra 2004. Evalueringen viser at Hedmark har en næringsstruktur som vanskeliggjør at man kommer høyt på landsbasis mht. ny-etableringer. Organisering av tilbudet til arbeidsplassetablereren...

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Rapporten presenterer resultater fra det treårige prosjektet ”Utmarksbasert næringsutvikling: Lokaløkonomiske muligheter og begrensninger av privat­eide fri­tids­hus” finansiert av Norges forskningsråd. Det presenteres resultater fra en omfattende spørreskjemaun­der­søkelse av et utvalg av fritidshuseiere i Rendalen, Gausdal...

Kriterier for kommuneinndeling.

Utgangspunktet for denne utredningen er Christiansen-utvalgets innstilling ,NOU 1992:15 ”Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring”. I utredningen gjennomgås og vurderes de kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin...

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Notatet beskriver et opplegg for gjennomføring av innkjøpsanalyse og gevinstanalyse i forbindelse med innføring av E-handel i kommuner. Notatet er en del av rapporteringen fra første fase i prosjektet ”E-handel i Innlandet”, som er et...

Barnehagesektorens plass i kommunene

Foreliggende rapport som er en kartlegging av barnehagesektorens plass i de fem kommunene Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og Elverum, er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark. Fokuset for kartleggingen er først og fremst kommunens...