Kartleggingen som ligger til grunn for denne rapporten er en del av arbeidet i forbindelse med etablering av et universitet i Innlandet. Hedmark og Oppland har færre med lang universitets og høgskoleutdanning innenfor samfunnsfag og juridiske fag, økonomisk og administrative fag og naturvitenskapelige fag. Rundt 37 prosent av søkerne fra Hedmark og Oppland søkte studier i Innlandet. Når det gjelder søkning til andre regioner er det Oslo og Akershus, samt Østlandet for øvrig, som ligger på henholdsvis andre og tredje plass mht til popularitet. Basert på næringsstruktur, stillingstilgang og situasjon på arbeidsmarkedet har høgskolene i Innlandet et studietilbud som er relativt godt tilpasset arbeidsmarkedet. Utviklingen i arbeidsmarkedet de neste 20 åra vil være påvirket av demografisk utvikling og globalisering.

Bestill rapport

Universitet i Innlandet- en drivkraft for regional utvikling? – en kartlegging av arbeidsmarked, rekrutteringsgrunnlag og forventninger | (rapportnr. 200325)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X