Universitet i Innlandet- en drivkraft for regional utvikling? – en kartlegging av arbeidsmarked, rekrutteringsgrunnlag og forventninger

Kartleggingen som ligger til grunn for denne rapporten er en del av arbeidet i forbindelse med etablering av et universitet i Innlandet. Hedmark og Oppland har færre med lang universitets og høgskoleutdanning innenfor samfunnsfag og juridiske fag, økonomisk og administrative fag og naturvitenskapelige fag. Rundt 37 prosent av søkerne fra Hedmark og Oppland søkte studier… Les mer »