Fokus for denne rapporten er analyse av regional utvikling i Hedmark basert på modellverktøyet PANDA. Analysen er delt i en historisk del og en prognosedel. I den historiske delen dokumenteres og analyseres hvordan Hedmark har endret seg over tidsperioden 1990-2001 når det gjelder demografisk og næringsmessig utvikling. I den andre delen av analysen presenteres utviklingsbaner for det geografiske området fram mot 2010.

Bestill rapport

Regionale analyser for Hedmark ved hjelp av modellsystemet PANDA | (rapportnr. 200217)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X