Regionale analyser for Hedmark ved hjelp av modellsystemet PANDA

Fokus for denne rapporten er analyse av regional utvikling i Hedmark basert på modellverktøyet PANDA. Analysen er delt i en historisk del og en prognosedel. I den historiske delen dokumenteres og analyseres hvordan Hedmark har endret seg over tidsperioden 1990-2001 når det gjelder demografisk og næringsmessig utvikling. I den andre delen av analysen presenteres utviklingsbaner… Les mer »