Kategoriserte innlegg: Ansatte

Doktorgrad om arbeidsuniformer

Forsker 2 i Østlandsforskning Mari Bjerck (37) disputerer i dag med avhandlingen ‘Apparel at Work – Work uniforms and women in male- dominated manual occupations’. Hun forsvarer sin doktorgrad ved Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse ved Copenhagen Business School i Danmark. -Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Den skisserer… Les mer »

Mari Bjerck har startet i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Mari Bjerck (37) velkommen som vår nye kollega. Bjerck har en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. Hun har tidligere vært ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), der hun jobbet som stipendiat og… Les mer »

Tord Willumsen starter i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Tord Willumsen (42) velkommen som vår nye kollega. Willumsen har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker. Hans forskning har… Les mer »

To nye forskere på plass

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer. Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD… Les mer »

Roger Lian (42) er vår nye direktør

Roger Lian (42) blir til høsten direktør i Østlandsforskning. Lian er i dag dekan ved avdeling for helse, omsorg og sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik, hvor han har vært siden 2008, i tillegg til perioden 2004-2007. Han har vært sentral i Høgskolens fusjonsprosess med NTNU. Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra NTNU. Han… Les mer »

Atle Hauge blir professor

Samfunnsgeograf Atle Hauge på Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Hauge skal bli tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT). «Østlandsforskning fungerer som en rekruteringsplattform av kompetanse til regionen, og det har gjennom årene vært flere overganger som denne  », sier direktør Tor Arnesen, som mener dette sier noe om… Les mer »