Kategoriserte innlegg: Ansatte

Roger Lian (42) er vår nye direktør

Roger Lian (42) blir til høsten direktør i Østlandsforskning. Lian er i dag dekan ved avdeling for helse, omsorg og sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik, hvor han har vært siden 2008, i tillegg til perioden 2004-2007. Han har vært sentral i Høgskolens fusjonsprosess med NTNU. Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra NTNU. Han… Les mer »

Atle Hauge blir professor

Samfunnsgeograf Atle Hauge på Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Hauge skal bli tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT). «Østlandsforskning fungerer som en rekruteringsplattform av kompetanse til regionen, og det har gjennom årene vært flere overganger som denne  », sier direktør Tor Arnesen, som mener dette sier noe om… Les mer »

Nyansatt: sosiolog Kristine Lundhaug

Sosiologen Kristine Lundhaug (29) var lei av vinden i Bodø, så da jobben i Østlandsforskning dukket opp var det på tide å flytte hjem igjen.

Lundhaug har studert sosiologi ved NTNU i Trondheim, ved Berkeley i USA og tok mastergraden sin ved Universitetet i Nordland. I Bodø jobbet hun det siste året som vitenskapelig assistent på blant annet prosjektet ‘Levekår og livskvalitet i Nordland’. Men nå vender hun hjem til Gjøvik og til en jobb som forsker ved Østlandsforskning.

«I Bodø blåser det alltid og overalt. Det er deilig å være tilbake på Innlandet, selv om jeg kommer til å savne den flotte nord-norske naturen og ikke minst alle hyggelige mennesker», sier Lundhaug, som elsker å gå fjellturer.

Ser på Innlandets grønne gull

Østlandsforskning har engasjert skogseksperten Ivar Stuve for å være med på et benchmarkprosjekt for skognæringen i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden. Mjøsen Skog er ansvarlig for prosjektet.

Mjøsen Skog ønsker sammen med Glommen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ), representanter for skogsentreprenørene, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark å etablere et samarbeid om effektivisering av uttak, transport og omsetning av tømmer. Dette skal være basert på en benchmarking mot relevante konkurrentland. Stuve skal sammen med forsker Merethe Lerfald sammenlikne næringen med skogbruk i Sverige, Finland og Østerrike.

Fokuset ligger på kostnadsforskjeller og hvorvidt de skyldes naturgitte forhold, myndighetsbestemte rammebetingelser eller måten man organiserer uttak, omsetning og transport på. Formålet er å avdekke om det er andre og mer effektive måter å jobbe på. Gjennom dette skal det avdekkes potensialer for kostnadsreduksjoner på 5 prosent.

Avskjed fra Mr. Østlandsforskning

I 20 år har Morten Ørbeck vært Mister Østlandsforskning – som forsker, forskningsleder, motoren bak Hamarkontoret og som direktør i to perioder. I dag er kapittelet slutt og nå begynner han som dekan ved Høgskolen i Hedmark på Hamar.

Kontoret i den gule bygningen i Skolegata på Hamar skal ryddes. Kolleger tar over forskningsprosjektene. E-postadressen, som har vært den sammen i 20 år, må likevel få leve litt til. «Tenk hvor mange steder i verden adressen ligger. Den får jeg aldri oppdatert.»

Morten Ørbeck er nok ikke en sentimental type. Men på den offisielt siste dagen på jobben i Østlandsforskning (ØF) må han få lov å se litt tilbake. Han har loset organisasjonen gjennom tunge økonomiske tider og vært med på omstruktureringen fra stiftelsen til AS. Ikke minst jobbet han med etterslepet av brannen som i 2007 la lokalene på Lillehammer i aske. «Det høres rart ut, men brannen førte også mye bra med seg. Den satt i gang den interne dugnadsånden. 19 timer etterpå var vi i drift igjen. Og de nye lokalene i Storgata ble jo en utrolig bra nødløsning når vi først måtte forlate Storhove.»

Per Olav Lund er vår nye forsker

Per Olav Lund er ansatt som forsker ved Østlandsforskning med arbeidssted på Hamar-kontoret. Lund innehar en MPA (Master of public administration / master i offentlig ledelse og styring) fra Høgskolen i Hedmark hvor han skrev masteroppgave om kommuneøkonomi. Han kommer fra stillingen som rådmann i Våler kommune hvor han har vært ansatt siden 2008. Lund… Les mer »