Iveta Malasevska (35) er ansatt som forsker i Østlandsforskning med arbeidssted Lillehammer. Malasevska disputerte nylig på Høgskolen i Innlandet med avhandlingen Innovative pricing approaches in alpine skiing industry (PDF).

Hun har også en master i Business administration and management fra BA School of Business and Finance i Riga og arbeidserfaring fra banksektoren og reiseliv.

Doktorgradsarbeid

I doktorgradsoppgaven argumenterer hun for hvordan norske alpinanlegg kan øke lønnsomheten og oppnå konkurransefortrinn ved å være mer innovative i prissettingen av heiskort.

I Østlandsforskning skal hun være tilknyttet forskningsgruppa Regional og Næringsforskning og vil jobbe med å styrke prosjektporteføljen innenfor reiseliv, fjell og opplevelsesøkonomi. I arbeidet ønsker hun også  å videreføre temaet fra doktorgradsarbeidet om innovativ prissetting.

Videre forskning

-Dette er en spennende mulighet å kunne fortsette forskningen på feltet også etter disputasen, sier Malasevska, som har mange ideer til videre forskning.

-I avhandlingen så jeg for eksempel mest på kundesiden, nå er det aktuelt å fokusere mer på eiersiden fremover. Hva trenger eierne og ansatte av kunnskap og verktøy for å kunne implementere innovative prisstrategier?