Rapporten sammenfatter erfaringer fra et omstillingsprogram for en del av en næringsgruppe, det vanlige har vært at kommuner har fått slik omstillingsstatus. Opprinnelig 10 reiselivsbedrifter har gjennomført et kompetanseoverførings- og omstillingsprogram over tre år. Gjennomføringen har vært basert på samlinger og arbeid med egen bedrift. Viktige erfaringer er knyttet til forankring i bedriften og ledelsen, varighet og oppfølging, samt betydningen av oppdatert kompetanse og frigjøring av tid til strategisk arbeid.

Bestill rapport

Verdens beste langrennsopplevelser – Evaluering av et omstillingsprogram for reiselivsbedrifter i Oppland | (rapportnr. 201808)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 250,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X