Notatet drøfter Ringsakers industrielle historie og legger spesielt vekt på restruktureringen i etterkrigstiden. I drøftingen av den næringsmessige omstillingen de siste ti årene brukes Moelven Industrier som et viktig eksempel. Notatet avsluttes med en kort drøfting av hvordan næringsutviklingen kan bli framover, og hva den kan bety for utviklingen av bosetting og insfrastruktur. Notatet er en utvidet utgave av foredrag holdt i Moelv 10. Februar 1998 med oppgitt emne «Ringsakers stilling og utfordringer sett utenfra».

Bestill rapport

Forskerblikk på Ringsaker. Næringsutvikling og bosetting i fortid og framtid | (rapportnr. 199804)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X