Forskerblikk på Ringsaker. Næringsutvikling og bosetting i fortid og framtid

Notatet drøfter Ringsakers industrielle historie og legger spesielt vekt på restruktureringen i etterkrigstiden. I drøftingen av den næringsmessige omstillingen de siste ti årene brukes Moelven Industrier som et viktig eksempel. Notatet avsluttes med en kort drøfting av hvordan næringsutviklingen kan bli framover, og hva den kan bety for utviklingen av bosetting og insfrastruktur. Notatet er… Les mer »