Vi er glade for å ønske Tord Willumsen (42) velkommen som vår nye kollega. Willumsen har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker.

Hans forskning har i stor grad vært sentrert rundt lokalpolitikk, politisk ledelse, valg og lokal administrasjon og ikke minst samspillet mellom politisk og administrativ ledelse på kommunenivå. Han har også erfaring som valgforsker.13235901_10153472439846610_1892325531_n (1)

Willumsen er utdannet statsviter fra UIT – Norges Arktiske Universitet. Han snakker flytende russisk og tok i 2002 hovedfag i statsvitenskap på en oppgave om russisk offentlig forvaltning. Hans doktoravhandling er for tiden i sluttfasen, og har tittelen: «Ordførerroller: Lokalt politisk lederskap mellom institusjonelle rammer og lokal politisk kultur».  Han bor på Hamar og tar plass på Østlandsforsknings Hamar-kontor.

Tidligere i vår startet Asbjørn Kårstein og Stine Kvamme.