Asbjørn Kårstein skal jobbe på Hamar-kontoret.

Asbjørn Kårstein på Hamar-kontoret.

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer.

Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD i tverrfaglige kulturstudier (Science and technology studies, STS) ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU. Tittelen på hans doktorgradsavhandlingen var «HyNor – den norske hydrogenveien? En studie av en stor tekno-politisk hybrid».

-Kårstein har en allsidig kompetansebakgrunn som passer godt inn i Østlandsforsknings profil og utviklingsretning, sier direktør Roger Lian. -Dette omfatter blant annet hans teoretiske fordypning som innovasjonsforsker, og hans erfaring som forsker innen entreprenørskapsutdanning.

Han kommer fra en stilling som gruppeleder ved Møreforskning, avdeling Volda og bor på Eidsvoll med samboer og to barn.

Stine Kvamme jobber på Lillehammer-kontoret.

Stine Kvamme jobber på Lillehammer-kontoret.

Stine Kvamme starter sin forskerkarriere hos oss og er for tiden særlig koblet på arbeidet med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet.

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’ Kvamme er fra Lillestrøm og bor i Brøttum.